DDS heeft met CAD 12 een compleet verbeterd module systeem op de markt gebracht dat bestaat uit 6 elkaar aanvullende modules die je ook op zichzelf staand kunt gebruiken. De software die voor de modules is gebruikt, is toepasbaar op ieder gangbaar software systeem in het vak waardoor DDS-CAD in ieder bedrijf perfect aansluit en zonder problemen met je bestaande tools samenwerkt.

Eén pakket, 6 modules
De modules van DDS-CAD zijn zo opgebouwd dat ze losstaand gebruikt kunnen worden, maar ook als compleet systeem samenwerken om alle aspecten van het ontwerpen van een gebouw optimaal te kunnen realiseren. De modules zijn tevens uit te breiden met ad-on modules zoals vluchtroutes en ontruimingsplannen, fotorealistische Rendering en Polysun Inside. Als extra veiligheidsaspect zijn multidisciplinaire controle functies ingebouwd welke automatisch waarschuwen bij verkeerde aansluitingen of crash problemen. De 6 modules van DDS-CAD zijn Building, Electrical, PV, Mechanical en Plumbing en Viewer.

Building, het gebouw zelf
Building is de tool om een 3D model van een gebouw te maken door het uitvoeren van alle basis ontwerp- en controle functies die een gebouw nodig heeft en heeft applicaties voor energiesimulaties en het verzamelen van data ten behoeve van derde partijen.

Electrical, elektrotechnische integratie
Het optimaal integreren van datgene dat een gebouw doet leven, de elektrotechnische installatie. Hieronder valt ook je brandbeveiliging en externe bliksembeveiliging dat in samenwerking met OBO Betterman en DEHN is ontworpen.

PV, de zon als energiebron
Steeds meer ontwerpen specialiseren zich in het milieu neutraal ontwikkelen van een gebouw. De zon als energiebron is hiervoor bij uitstek geschikt. Rekening houdend met schaduwberekening en een maximale opbrengstberekening kun je je PV installatie ontwerpen op de grond, het dak of de gevel.

Mechanical, klimaatbeheersing
Je klimaatbeheersing, dus warmte, koeling en ventilatie, ontwerp je met Mechanical. Samenwerkend met lucht en water geef je een gebouw een prettig klimaat. Door deze afkoel- en opwarmingssamenwerking van water en lucht, is er veel interactie met Plumbing.

Plumbing, waterverwerking
Plumbing verzorgt het watersysteem in een gebouw. Het ontwerpen van verwarmings- en koelingssystemen en riool- en drinkwatersystemen. Doordat verwarming nog tot stand komt door gas, ontwerp je hiermee ook je gasleidingsysteem.

Viewer, het resultaat
Waar een ontwerp begint met Builder, eindigt het met Viewer. Het uiteindelijke resultaat van ieder ontwerp is te bekijken en nog aan te passen met deze gratis te downloaden module. Via real time rendering kunnen integraal aanpassingen worden gemaakt voor optimalisatie.